NAŠE OBEC, NÁŠ SBOR

Základní údaje o obci: obec ležící v hornatém terénu v

nadmořské výšce: 370-550 m n. m.

Počet obyvatel: 650 (1999) Okres: Česká Lípa

Autobusové spojení: Děčín, Česká Kamenice, Nový Bor, Česká Lípa

Stručně z historie: Obec Mistrovice (Meistersdorf) se uvádí již v r.1412 jako součást hradu Ostrého.

Roku 1543 však patří k Markvarticím. V roce 1580 se připojily k panství Benešov.

Za pánů z Wiessbachu byl postaven renesanční zámek.

Od r.1764 statek Kinských. Na zrušeném statku vznikla nová ves r.1794 po svém zakladateli-Oldřichov (Ullrichstal).

Slavní rodáci: F.A.Pelikán (1786-1858)-rytec skla, vystavoval sklo na l.průmyslové výstavě v Praze 1831

August Bohm(l812-1890)-rytec skla-portréty, lovecké motivy.

Rekreace – sport – výlety: Vítané cíle všech návštěvníků, holdujících pěší turistice, jsou vyhlídkové body Rozsocha (583 m n. m.),

Chrástná (557 m n.m.) a Na vyhlídce (520 m n. m.). Neméně zajímavé jsou objekty v samotné obci, jako je kostel sv. Kříže,

socha sv. Jana Nepomuckého, škola postavená v r. 1932 českými skláři a především hasičské muzeum,

jehož nejstarší exponát je až z r. 1764. Po vyčerpávající prohlídce si můžete odpočinout v klidu baru sv. Floriána, patrona hasičů.

Prohlídku je možné objednat na tel. :603 152 963 , 724 279 359   hasici@sdhnovyoldrichov.cz

Významné slavnosti: Hasičská pouť (srpen), Mezinárodní branný závod hasičských hlídek

Muzeum hasičské techniky tel: 603 152 963 , 724 279 359 , 723 387 812

*** Naše „Fontána“ zaregistrována v Ochranné organizaci autorské… viz. Registrace fontána *** Smlouva o podmínkách užití díla

Hasičská vodní fontána ke stažení v sekci „Ke stáhnutí“ ***