Mladí hasiči

První zmínka o činnosti mladých hasičů v Novém Oldřichově pochází z kroniky v roce 1969. Z jednotlivých zápisů se dozvíme o bohaté činnosti

tehdejších mládežníků. O jejich brigádnické aktivitě,ale také především o úspěších na poli soutěžním.Spousta jejich ocenění,ať už medailí,pohárů,

hasic kopienebo diplomů zdobí naší síň tradic. V roce 1994 po odchování poslední generace kroužek mladých hasičů zaniká. Navázat přetrženou nit se podařilo až v roce 2005

dnešním vedoucím J.Jonášové, Z.Wildmannové a P.Wildmannové. Kroužek tehdy začalo navštěvovat 21 dětí, s nimiž jsme se s chutí pustili do práce.

Přihlásili jsme se do celostátní hry Plamen a začali jsme plnit spoustu dalších zajímavých úkolů. Dnes náš kroužek navštěvuje až 27 dětí

rozdělených do čtyř věkových kategorií: přípravka, mladší, starší a dorost. Již čtvrtým rokem se scházíme pravidelně každý pátek v naší skromné klubovně.

Hrajeme tu různé hry, získáváme nové znalosti a dovednosti z oblasti požární ochrany a učíme se i základům první pomoci.

Také se tu připravujeme na různé soutěže (Plamen, Dětská liga apod.). Za loňský rok jsme např. získali celkově třetí místo v kategorii mladší i starší. Naši nejmenší z přípravky si také vedou velice dobře.

Snažíme se věnovat i výtvarné činnosti. Pravidelně se účastníme soutěže PO Očima dětí, ve které jsme se umístili jednou v okresním kole na prvním a v krajském kole na druhém místě.

Bohužel prostory naší klubovny jsou tak malé, že většinu výtvarných prací děti tvoří doma. Pokud to počasí dovolí, trávíme většinu času venku.

Věnujeme se přípravě na závody, sportujeme a chodíme na různé výlety. Pořádáme také letní tábory. Navázali jsme družbu s kroužkem mladých hasičů ve Weiskollmu,

se kterými se navštěvujeme a kam pravidelně jezdíme na různé akce. Podílíme se také na přípravě a programu každoroční hasičské pouti, kde máme své vlastní vystoupení.

Formou brigád přispíváme ke zkrášlování naší síně tradic a obecnímu úřadu pomáháme při úpravě místního hřbitova. V zimních měsících využíváme hlavně novou tělocvičnu, kterou obec zrekonstruovala

v budově obecního úřadu. Máme tak možnost se lépe věnovat přípravě na další sezonu. Naše činnost skýtá mnoho způsobů zajímavého, zábavného a poučného trávení volného času.

Těšíme se na naše páteční schůzky, kdy si užijeme spoustu legrace. Jsme parta dětí, které zajímá hasičský sport. Doufáme, že z nás budou jednou velcí hasiči

a že budeme zachraňovat životy a majetek našich spoluobčanů. No a když se nám to nepovede, alespoň máme bezva partu kamarádů, se kterou zažíváme plno dobrodružství.

A hřejivý pocit, že pokračujeme dál v tradici a ve stopách našich předchůdců…

                                                       Hasičská Fotogalerie  

                                                     ZpětKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Mladí hasiči